Loading
ญี่ปุ่น

ทัวร์แกรนด์นากาโนะ 8 วัน 5 คืน TG

ทัวร์แกรนด์นากาโนะ 8 วัน 5 คืน TG

เที่ยวนากาโนะ ทัวร์ญี่ปุ่น นากาโนะ #ทัวร์แกรนด์นากาโนะ

Thai Airways International

ช่องทางการสั่งซื้อทัวร์เพิ่มเติม :

Call Center : 02-187-3092

Hot Line : 061-242-2659

LINE ID : emmerez

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ :

Day : 1

กรุงเทพฯ-สนามบินฮาเนดะ

20.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ Prize Life Travel ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

22.45 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG682

Day : 2

สนามบินฮาเนดะ – คาวากูจิโกะ (ชมฟูจิ) – เมืองสุวะ - ทำกิจกรรมเก็บสตอเบอร์รี่, กิจกรรมทำนาฬิกาที่ กิโชโด - ชมศาลเจ้าใหญ่ ซุวะ ไทฉะ

06.55 น.

เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ช สู่ ทะเลสาบคาวากุจิ คือทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบทั้ง 5 ที่อยู่รอบภูเขาไฟฟูจิ และเป็นสถานที่สวยติดอันดับในการถ่ายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ ที่นี่ยังเป็นเหมือนเมืองสำหรับการพักผ่อน สะดวกในการเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจาก มีทั้งโรงแรม เรียวคังร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้ บริเวณโดยรอบทะเลสาบสามารถนั่งรถบัสหรือปั่นจักรยานเก็บภาพบรรยายกาศโดยรอบได้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ผ่านชม “ทะเลสาบซุวะ” เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในชินชู ทางตอนกลางของจังหวัดนากาโนะ ที่นี่เป็นต้นน้ำของแม่น้ำเทนยุ ซึ่งไหลผ่านเมืองโอคายะไปยังพื้นที่ต่างๆ จึงเป็นอีกหนึ่งแหล่งน้ำที่สำคัญของประเทศ จากนั้นเดินทางต่อไปยัง “ศาลเจ้าซุวะไทฉะ Suwa Taisha Grand Shrine” หนึ่งในศาลเจ้าของชินโตที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าหลักมีศาลเจ้าสาขาอยู่กว่า 10,000 แห่งด้วยกัน ภายในเป็นที่สิงสถิตย์ของเทพเจ้า “ทาเทมินาคาตะ โนะ มิโคโตะ” เทพเจ้าแห่งการเกษตรและการล่าสัตว์เชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าที่คอยคุ้มครองชาวญี่ปุ่นเรื่อยมา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ไร่สตรอเบอรี่” เติมเต็มวันพักผ่อนแสนสนุกให้หวานฉ่ำยิ่งขึ้น ให้ท่านลิ้มรสความอร่อย หอมหวานกับสตรอเบอรี่จากไร่ ให้ท่านอิ่มอร่อยแบบไม่อั้น นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสตรอเบอรี่สดในฟาร์ม ไม่ว่าจะเป็น ขนมพายสตรอเบอรี่เลื่องชื่อ, แยมสตรอเบอรี่, สตรอเบอรี่อบแห้ง และอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้รู้กรรมวิธีในการปลูกสตรอเบอรี่ของชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง จากนั้นให้ท่านได้รู้ถึงเทคนิคของ การทำนาฬิกา ด้วยวัตถุประสงค์คือความต้องการให้พวกเราได้รู้มากขึ้นเกี่ยวกับนาฬิกาที่เราใช้เป็นประจำในชีวิตประจำวัน จึงได้จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์ ทำนาฬิกาขึ้น เริ่มจากคอร์สเบื้องต้นจนถึงการทำงานกลไกและการประกอบที่เป็นคอร์สเพื่อผู้ชำนาญการโดยเฉพาะ ที่เตรียมพร้อมให้ประสบการณ์กับคุณอย่างเต็มที่ อบรมโดยครูสอนผู้มีคุณวุฒิระดับชาติ สอนอย่างสุภาพและเข้าใจง่ายดังนั้นกรุณาฝึกประสบการณ์นี้ได้ด้วยสบายใจ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ ROUTE INN KAMISUWA HOTEL หรือเทียบเท่า ที่พัก เมืองสุวะ คามิ สุวะออนเซ็น หรือเทียบเท่า ณ. ทะเลสาบสุวะ สามารถขอจุดดอกไม้ไฟได้ทะเลสาบซสุวะเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในชินชู ตั้งอยู่ทางตอนกลางของลุ่มน้ำซสุวะ ทางตอนกลางของจังหวัดนากาโนะ ที่นี่เป็นต้นน้ำของแม่น้ำเทนยุ ซึ่งไหลผ่านเมืองโอคายะไปยังพื้นที่ต่างๆ ที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามและสุดท้ายไหลไปสู่มหาสมุทรแปซิฟิก

Day : 3

สวนสาธารณะซากปราสาททาคาโตะ – ฟาร์มวาซาบิไดโอะ – ปราสาทมัตสึโมโตะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทาง สวนสาธารณะซากปราสาททาคาโตะ(Takato Castle Ruins Park) เป็นสถานที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของจุดชมดอกซากุระในประญี่ปุ่น(ร่วมกับ ปราสาทฮิโรซากิ(Hirosaki Castle) และโยชิโนยามะ(Yoshinoyama)) บริเวณรอบๆมีต้นซากุระสีชมพูสายพันธุ์โคอิกัง (Kohigan) ประมาณ 1,500 ต้น เริ่มปลูกในปี 1875 และเปิดให้ประชาชนได้เข้าชม มีการจัดเทศกาลดอกซากุระเป็นประจำทุกปีในเดือนเมษายนทั้งเดือน โดยการตกแต่งสวนให้มีบรรยากาศของเทศกาลที่คึกคัก นอกจากนี้ประมาณกลางถึงปลายเดือนเมษายน ช่วงดอกซากุระบานเต็มที่ ก็จะเปิดไฟที่ประดับประดาไว้ตั้งแต่ 18:00-22:00 ผู้เข้าชมมากมายต่างพากันมารวมตัวกันที่นี่ (สถานที่นี่ซากูระสวยมากๆ และ บาน 2 week)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ “ไร่วาซาบิ ” ตื่นตาตื่นใจกับ “ต้นวาซาบิ”มากมาย พร้อมเรียนรู้ถึงขั้นตอนการเพาะปลูก และการนำมาทำเป็นอาหาร ท่านสามารถเลือกซื้อขนม และของที่ระลึกที่ทำมาจากวาซาบิ อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของแปลงวาซาบิตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ปราสาทมัตสึโมโต้” อายุเก่าแก่นับ 500 ปี ซึ่งเดิมทีเป็นที่พำนักของบรรดาเจ้าเมืองมาแต่ครั้งอดีต และยังคงสภาพเดิมไว้ได้อย่างงดงามเนื่องจากสามารถรอดพ้นการถูกทำลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน จนได้ชื่อว่าเป็นปราสาทที่มีความสวยงามที่สุด 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่นทำให้ผู้คนนิยมหลั่งไหลมาเยือน ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้กลายเป็น พิพิธภัณฑ์ และได้รวบรวมเรื่องราวในอดีต และประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น รวมถึงเรื่องราวของจังหวัดนากาโน่ ตัวของปราสาทจะใช้สีดำเป็นหลักในการตกแต่งจนได้สมญานามว่า “ปราสาทอีกาดำ” (ไม่รวมค่าเข้าชมในตัวปราสาท)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

พักที่ KAGENTSU HOTEL MATSUMOTO หรือเทียบเท่า

Day : 4

วัดเซนโคจิ – ศาลเจ้าโทงาคุชิ – เมืองโอบุเสะ – ย่านเมืองเก่า - ทำโซบะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ วัดเซนโคจิ(Zenkoji Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญ และยอดนิยมแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น เพราะเป็นพุทธแห่งแรก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 7 และเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์แรกที่เข้ามายังญี่ปุ่น (พระพุทธรูปของจริงจะเปิดให้ชมทุกๆ 6 ปี ในระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์ รอบถัดไปจะเป็นปี ค.ศ. 2021) วัดแห่งนี้ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่เมื่อปี 1707 เข้าไปจะพบกับห้องโถงกลางของวัดที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปต่างๆ จากนั้นจะเข้าสู่ห้องภายในที่มีแท่นบูชา และนำไปสู่ทางเดินห้องใต้ดินที่มืดสนิท เวลาเดินก็จะใช้มือคลำหาทางไปเรื่อยๆ โดยจะไปเจอห่วงประตูซึ่งอยู่ตรงกับตำแหน่งพระประธานด้านบนพอดี ผู้ที่ศรัทธาเชื่อกันว่าเมื่อทำแล้วจะพบแต่สิ่งที่ดีๆ เหมือนมีแสงสว่างนำทางชีวิต ด้านหลังของห้องโถงกลางมีเจดีย์ ที่ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของวัดเซนโคจิ ภายในจัดแสดงนิทรรศกาลรูปปั้นแกะสลักพระพุทธรูปอันประณีต รวมถึงรูปสลักของสาวกราคัง(Rakan)อีก 100 ชิ้น จากนั้นศาลเจ้าโทงาคุชิ(Togakushi Shrine) ประกอบด้วยศาลเจ้าเล็กๆ 3 ส่วน คือ ศาลล่าง(a lower) ศาลกลา (a middle) และศาลบน(an upper) ที่ตั้งอยู่ในป่าบนภูเขาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของใจกลางเมืองนากาโน่ โดยศาลทั้ง 3 แห่ง มีทางเชื่อมต่อกันเรื่อยขึ้นไปบนทางลาดภูเขา นักท่องเที่ยวจะได้พบกับประตูโทริอิของศาลล่าง แล้วเดินขึ้นบันไดหินขึ้นไปประมาณ 2 กิโลเมตรก็จะถึงศาลกลาง เป็นที่ตั้งของร้านค้า และร้านอาหาร ภายในศาลกลางมีห้องโถงที่สร้างไว้อย่างสวยงาม น้ำตกเล็กๆ และต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า 800 ปี และหมู่บ้านนินจา(Kids Ninja Village) จากนั้นเดินต่อไปอีก 2 กิโลเมตรเพื่อเข้าสู่ศาลบน เส้นทางนั้นเรียงรายไปด้วยต้น cryptomeria กว่า 300 ต้น ผ่านซุ้มประตูซูอิชินม่อน(Zuishinmon Gate) และห้องโถงหลักจะตั้งตระหง่านอยู่ ณ ยอดเขาอันสูงชัน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ โอบุเสะ เมืองเล็กๆ ที่เงียบสวยงามและสงบทางตอนเหนือของจังหวัดนากาโม่ เป็นบ้านของโฮคุไซ ศิลปินภาพพิมพ์ผู้มีชื่อเสียงในสมัยเอโดะ โอบุเสะยังเป็นที่รักจักกันดีว่าเป็นแหล่งปลูกเกาลัดที่อร่อย นำท่านชมย่านเมืองเก่าของโอบุเสะ จากนั้นให้ท่านได้ ทดลองทำโซบะ และชิมโซบะที่ทำด้วยมือท่านเอง โซบะนั้นมีประวัติว่าเป็นอาหารสำหรับพระสงฆ์ในระหว่างการฝึกฝนทางศาสนาซึ่งมีความเคร่งครัดมาก โดยจะฉันผงโซบะที่ละลายในน้ำ เมื่อเดินทางเข้าไปในภูเขาก็จะนำผงโซบะไปด้วย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

พักที่ YOROZUYA HOTEL (SHIBU ONSEN) หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่หรือเรียกอีกอย่างว่า ออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าการอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเครียดอีกด้วย

Day : 5

อุทยานลิง (พิพิธภัณฑ์ศิลปะตุ๊กตาทาคาฮาชิ มายูมิ กรณีไม่ขึ้นไปดูลิง) – ปราสาททาคาดะ – เมืองโทยาม่า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานลิงหิมะ เมืองยามาโนะอุจิ ในหุบเขาจิโกกุดานิ นำท่านเดินเท้าผ่านป่านสนที่ร่มรื่นประมาณ 25 – 30 นาที ก็จะถึงที่อาศัยของฝูงลิงหิมะ ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ตั้งอยู่ในหุบเขาแห่งแม่น้ำโยโคยุ สายน้ำที่ไหลจากที่ราบสูงชิงะและต้นน้ำจากน้ำพุร้อนชิบุยุดานากะ มีลิงภูเขาญี่ปุ่นจำนวน 200 ตัวอาศัยอยู่บริเวณนี้ ในช่วงแรกลิงเหล่านี้แอบลงมาแช่น้ำร้อนในออนเซ็นแห่งหนึ่ง ต่อมามีคนใจดีเห็นเลยสร้างบ่อไว้ให้สำหรับลิงพวกนี้ไว้ให้แช่คลายหนาว สีหน้าอันมีความสุขผ่อนคลายบนใบหน้าของพวกมันเมื่อลงแช่น้ำพุร้อน ทำให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาชมความน่ารักของบรรดาลิงหิมะเหล่านี้ นำท่านเข้าชมภาพหายากแปลกตา ซึ่งเป็นหนึ่งภาพที่ใช้โปรโมทการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (ใช้ระยะเวลาในการเดินเท้าเข้าไปชม 30 นาทีต่อเที่ยว ทั้งขาไปและขากลับ) หากไม่ขึ้นชมลิง นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ศิลปะตุ๊กตาทาคาฮาชิ มายูมิตั้งอยู่ในเมืองอิอิยามะ จังหวัดนางาโนะ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงตุ๊กตา เปิดให้สาธารณชนเข้าชมเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 2010 ภายในพิพิธภัณฑ์ มีหมู่บ้านญี่ปุ่นที่ชวนนึกถึงความหลัง โดยจัดวางตุ๊กตาที่แต่งกายเหมือนผู้คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ช่างทำตุ๊กตาชื่อ ทาคาฮาชิ มายูมิ เป็นผู้ประดิษฐ์ตุ๊กตาพวกนี้ขึ้นมา ตัวพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารไม้ 1 ชั้น สไตล์ “ฮิรายะ-ซุคุริ” โดยแบ่งเป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการตามแผนงานและมุมคาเฟ่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ทุกวันที่ 15 ของเดือนเป็น “Living Museum Day” ในวันนี้ คุณจะได้พบทาคาฮาชิ มายูมิตัวเป็นๆ ช่วงเช้า ซึ่งโอกาสที่จะได้พูดคุยกับช่างทำตุ๊กตานี้ถือเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามาก ตุ๊กตาทั้งหมดไม่ได้มีไว้สำหรับจำหน่าย แต่นักท่องเที่ยวสามารถซื้อสินค้าอื่นๆ หรือโปสการ์ดกลับไปเป็นที่ระลึกได้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ ปราสาท Takada ตั้งอยู่ที่เมือง Joetsu จังหวัด Niigata สร้างขึ้นเมื่อปี 1614 โดยท่าน Matsudaira Tadateru บุตรชายลำดับที่ 6 ของท่านโชกุน Tokukawa Ieyasu ปัจจุบันตัวปราสาทหลักได้ถูกทำลาย เหลือเพียงอาคารที่เก็บรักษาสมบัติ รูปทรง 3 ชั้น ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ มีคูล้อมรอบบริเวณปราสาท และเป็นจุดที่มีชื่อเสียงมากในการชม Yozakura หรือ ซากุระกลางคืน เทศกาลชมซากุระกลางคืน จะมีตั้งแต่วันที่ 4-20 เมษายน จะมีการจัดแสดงไฟ Bombori lanterns lighting and Sakura Road illuminations ถึงเวลา 23.00 น. บริเวณสวนไม่เสียค่าเข้าชม ส่วนถ้าจะเข้าไปในอาคาร เสียค่าเข้า 200 เยน ตั้งแต่สมัยอดีต ปราสาท Takada เป็นปราสาทที่มีพื้นที่กว้างขวาง มีคูน้ำล้อมรอบความยาวกว่า 1 กม. และมีต้นซากุระปลูกไว้ทั่วบริเวณสวนกว่า 4,000 ต้น ปัจจุบันมีเพียงอาคารหลังเดียว Gosankai Yagura ที่เป็นตัวแทนที่หลงเหลืออยู่ของปราสาทแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโทยาม่า เพื่อเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ TOYAMA EXCEL TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า

Day : 6

อามาฮาราชิ (ชมวิว) – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – มัตซูริ โนะโมริ – ย่านซันมาจิซึจิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านไปยังจุดชมวิว Amaharashi เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด Toyama แต่ไม่มีการโปรโมทมากนัก และก็ไม่มีการทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่อย่างใด ไม่มีร้านค้า ไม่มีร้านของฝาก ที่สำคัญคือไม่มีป้ายบอกทางเลย รวมถึงสถานีรถไฟยังไม่มีตู้ตำหน่ายตั๋วอัตโนมัติเลยด้วยซ้ำ จุดเด่นของที่นี่จะมีอยู่สองช่วงเวลาคือ “พระอาทิตย์ขึ้น” และ “ช่วงกลางวัน” คนทั่วไปจะนิยมมาช่วงกลางวัน แต่ช่างภาพจะนิยมมากันในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นตอนฤดูหนาว และถ้าอยากะมาชมพระอาทิตย์ขึ้นจริง ๆ ก็ต้องเป็นฤดูหนาวนี่แหละครับ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดชมวิว “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งคำว่ากัสโช แปลว่าพนมมือ โครงสร้างบ้านที่สร้างขึ้นจะคล้ายกับการพนมมือ และสร้างโดยที่ไม่ได้ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรง และสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ ให้ท่านได้เยี่ยมชม และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมืองเล็กในหุบเขา ที่มีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และยังคงอนุรักษ์ความเก่าแก่ ของสถานที่ต่าง ๆ ให้เหมือนกับในสมัยอดีตไม่ว่าจะเป็น วัด ศาลเจ้า สะพานตลาดเช้า หรือว่าจะเป็นบ้านเรือนที่จัดตกแต่งได้อย่างน่ารักและลงตัวกับบรรยากาศอันร่มรื่น แบบเมืองเกียวโตในอดีต จนได้ชื่อว่าเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต นอกจากนี้ในสมัยนารา ช่างไม้ของเมืองทาคายาม่า ยังได้ถูกจารึกว่าเป็นช่างไม้ฝีมือดีมีชื่อเสียงที่สุด นำท่านชม มัตสุริโนโมริ(Matsuri no Mori) ตั้งอยู่นอกใจกลางเมือง เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานสำคัญๆของเทศกาลทาคายามะ ที่จัดขึ้น 2 ครั้งต่อปี ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง นับว่าเป็น 1 ใน 3 ของเทศกาลที่สวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น จากทางเข้าพิพิธภัณฑ์ เมื่อเดินเข้ามาจะพบกับห้องโถงที่ยาวถึง 50 เมตร นำไปสู่นิทรรศการหลัก ณ ชั้นใต้ดิน มีบรรยากาศคล้ายถ้ำ ตามทางห้องโถงจะเรียงรายด้วยเกี้ยวจำลองขนาดเล็ก 1 ใน 3 ของของจริง ประมาณ 11 หลัง เกี้ยวทั้งหมดใช้แห่ในงานเทศกาลฤดูใบไม้ร่วง นักท่องเที่ยวจะได้เข้าชมการออกแบบและตกแต่งที่ซับซ้อนอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีตุ๊กตาคาราคุริ(karakuri)ซึ่งเป็นหุ่นเชิดประจำเทศกาลทาคายาม่า โดยสามารถชมการแสดงเชิดหุ่นตุ๊กตาได้ตลอดทั้งวัน ในขบวนแห่จะต้องมีดนตรีรื่นเริง ภายในพิพิธภัณฑ์ก็นำกลองไทโกะขนาดใหญ่ และเครื่องดนตรีอื่นๆมาจัดแสดงไว้ คำบรรยายภาษาอังกฤษมีอยู่น้อย แต่ก็ไม่ทำให้ความสนุกสนานในการชมพิพิธภัณฑ์น้อยลงเลย จากนั้นนำท่านไปยัง “ซันมาชิซึจิ” ย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อนได้เป็นอย่างดี สัมผัสบรรยากาศบ้านเรือน ร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ที่ซ่อนตัวอยู่ในบ้าน แต่ละหลังอย่างกลมกลืน อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า

Day : 7

เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ปราสาททองคินคาคุจิ – เมืองโอซาก้า – ยานชินไซบาชิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต ไปยัง “วัดคิโยมิสึ” วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงนำมาวางเรียงกัน และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งนำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดื่ม “น้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย” ที่เชื่อว่าเมื่อดื่มแล้วจะประสบความสำเร็จสามด้านคือ “ชื่อเสียง เงินทอง และสุขภาพ” อิสระกับการเลือกซื้อ ของที่ระลึกพื้นเมืองบนถนน “โอชะซากะ” และ “ซันเน็งซากะ” เครื่องปั้นดินเผาสวยๆ ชาเขียว ขนมญี่ปุ่น พวงกุญแจพัดญี่ปุ่น ฯลฯก็สามารถหาซื้อได้ที่นี่ จากนั้นนำท่านชม “ปราสาททอง” หรือเรียกกันว่า “คินคาคุจิ” ปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของโชกุนในสมัยโบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระน้ำโอบล้อมด้วยสวนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณที่ได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม ตัวปราสาทโดดเด่นด้วยสีทองส่องประกายระยับยามกระทบแสงอาทิตย์ เงาปราสาททาบลงบนผืนน้ำคล้ายกับมีปราสาทใต้น้ำอีกหนึ่งหลัง ให้ท่านได้เก็บภาพอย่างใกล้ชิดกับตัวปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ไปยังย่าน “ชินไซบาชิ” ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งไร้ขีดจำกัดบนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งมีร้านค้าและห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันตลอดสองข้างทาง กับสินค้ามากมาย ทั้งเสื้อผ้าเก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟชั่นสวยๆ เครื่องสำอาง และสินค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง นาฬิกา Mp3 มีให้เลือกและชมกันมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นนี้

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารค่ำ) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ

Day : 8

สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

00.30 น.

เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673

05.05 น.

เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

ช่วงเวลาเดินทาง :

วันเดินทาง ผู้ใหญ่พักคู่ ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง จอง
Thai Airways International 05 เมย. 2561 - 12 เมย. 2561 79,900 บาท 80,900 บาท 76,900 บาท 74,900 บาท
Thai Airways International 09 เมย. 2561 - 16 เมย. 2561 87,900 บาท 99,900 บาท 84,900 บาท 81,900 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
6. บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์, คนขับรถ, ไกด์ และพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%                  
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 
เงื่อนไขการชำระเงิน :                  
1. สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 30,000.- บาท
2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน

การยกเลิก :      
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 
หมายเหตุ :
  • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้เดินทางครั้งละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีจำนวนไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
  • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล
  • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นสำหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้าประเทศญี่ปุ่น

ตัวอย่างของเอกสารมีดังต่อไปนี้
1.  บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น
3.  ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ
4.  กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
5.  หลักฐานการทำงานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทำงานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทำงาน บัตรพนักงาน เป็นต้น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น(สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1.  หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2.  กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้นเท่านั้น
3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15  วัน
4.  เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

Subscribe our newsletter

กรอก email เพื่อรับข่าวสาร/โปรโมชั่นสุดคุ้ม และสิทธิประโยชน์ดีๆ ของท่านก่อนใคร!